Konijn & Agressie

Share Button

 

Agressie is eigenlijk angst. Angstige ervaringen kunnen zorgen dat een konijn uitvalt naar handen en bijt. Vanwege het prooidier karakter van het konijn, schuw en tot vluchten is geneigd, is er maar weinig nodig om een lief konijntje te zien veranderen in een grommend, uitvallend monstertje. Steeds uit het hok of kooi pakken kan voor een konijn een angstige ervaring zijn en kan al aanleiding zijn tor gedragsverandering. Het konijn is bang om opgepakt te worden, en in de lucht gehouden te worden, bij zijn wilde soortgenoten betekent dit immers gegrepen te zijn door een vos, een bunzing of een ander roofdier.

Op den duur zal het al bang zijn als er handen uitgestoken worden, en bijten naar de handen. Om deze situatie te voorkomen is het nodig dat het konijn zelfstandig in en uit het hok of kooi kan gaan. Buiten heeft het een ren nodig waar het in kan gaan om vrij te lopen. Binnen moet de kooi open staan, zodat het konijn er zelf in en uit kan gaan. Als het konijn terug in de kooi moet kan het gelokt worden met voer. Agressie kan ook plotseling ontstaan terwijl daar geen aanwijsbare reden voor is. In dit geval kunnen hormonen een rol spelen. Op de leeftijd van 5-8 maanden komt een konijn, mannetje zowel als vrouwtje, in de puberteit, en kan zeer territoriaal gedrag gaan vertonen.

Het kan zijn territorium gaan verdedigen als er eten wordt neergezet of als de kooi wordt verschoond. In dit geval is het verstandig het konijn te laten castreren. Als dit gedrag hormoon bepaald was, zal het verdwijnen na de castratie. Nog een reden van plotselinge agressie kan zijn de schijnzwangerschap van een vrouwtje. Ze wil dan haar denkbeeldige nestje en jongen verdedigen. Er zal in de kooi iets van te vinden zijn zoals opgestapeld stro en waarschijnlijk plukken vacht erin. Het vrouwtje kan dan het beste met rust gelaten worden, schijnzwangerschap gaat vanzelf over en dan verdwijnt dit agressieve gedrag. Als een vrouwtje erg vaak schijnzwanger is geeft haar dat toch wel stress en is het verstandig om haar te laten steriliseren. Daarnaast is het risico op baarmoederhalskanker groter bij vrouwtjes die regelmatig schijnzwanger zijn. Met de sterilisatie haal je de kans op baarmoederhalskanker weg en worden ze vaak iets vriendelijker in hun gedrag.

Bron: Stichting platform Verantwoord Dierenbezit.

 

Eigen gemaakte hooiruif, zo simpel en zo leuk voor veel knaag -en klimplezier!

DE KONIJNENPUBERTEIT !

Het klinkt raar, maar het is echt waar. Konijnen kennen ook een puberteit en deze begint wanneer het konijn ongeveer 6 – 8 maanden oud is. Net als bij mensen worden in deze periode heel veel geslachtshormonen aangemaakt, en dat heeft een drastisch effect op het gedrag. Bijna alles staat in het teken van seks of het territorium. Het konijn begint opeens te grommen en te bijten zodra je je hand in het hok steekt, draait rondjes rond je voeten, sproeit urine in het rond, probeert te paren met je voet of is plotseling onzindelijk geworden. Veel konijnen die van jong af aan bij elkaar hebben gezeten, beginnen in deze periode opeens te vechten. En veel vrouwtjes worden schijnzwanger en beginnen nestjes te bouwen.

Veel mensen begrijpen deze plotselinge gedragsverandering niet, en daarom worden veel van deze konijnen verbannen naar de achtertuin, of gedumpt op straat of in een asiel. Maar dat is helemaal niet nodig, want er is een simpele oplossing voor: laat hem of haar castreren/steriliseren door een goede konijnen-dierenarts. Door je konijn te laten castreren kan hij geen geslachtshormonen meer aanmaken en zal het seksuele en territoriale gedrag afnemen.

Gecastreerde konijnen zijn vaak gelukkiger dan ongecastreerde konijnen en als je konijn alleen woont, kun je nu een leuke partner voor hem of haar zoeken. Een konijn dat alleen leeft, gaat zich gauw vervelen. Konijnen die samen leven, tonen vaak natuurlijker gedrag dan alleen levende konijnen. Het is een heerlijk gezicht om twee konijnen elkaar te zien wassen of samen te liggen slapen.
Zet nooit zomaar een tweede konijn bij je konijn, want dat gaat meestal fout. Je moet ze echt langzaam aan elkaar koppelen.

Laat je je konijn niet castreren of steriliseren, houd er dan rekening mee dat de puberteit ongeveer een half jaar zal duren. Daarna neemt de hormoonproductie langzaam af, waardoor je konijn weer wat rustiger zal worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.