Adoptiekosten

Share Button

 

Adoptiekosten:

Voedster incl. inenting  Myxomatose, RHD 1 en RHD 2 –>  35,– euro

Ram gecastreerd incl. inenting Myxomatose, RHD 1 en RHD 2 –>  55,– euro

Voedster gesteriliseerd en ingeënt Myxomatose, RHD 1 en RHD 2–>  70,– euro

Bestaand koppel (voedster en ram gecastreerd)  incl. inenting Myxomatose, RHD 1 en RHD 2  samen  50,– euro

Samengesteld koppel incl inenting Myxomatose, RHD 1 en RHD 2  –>  80,– euro

 

Onze Adoptievoorwaardenovereenkomst:
*Met konijnen uit onze opvang mag niet gefokt worden,
*Konijnen uit onze opvang geadopteerd mogen niet doorverkocht of verhandeld worden.
*Na plaatsing hebben we indien gewenst contact bij problemen of vragen.
*Client is verplicht het geplaatste konijn(en), wanneer dit wenselijk en/of noodzakelijk is of lijkt, tijdig onder medische
behandeling van een erkend dierenarts te stellen.
*De kosten van alle behandelingen zijn geheel voor rekening van client,
ook wanneer er na bovengenoemde plaatsingsdatum medische gebreken geconstateerd worden.
*Konijnenopvang Het Knabbelhuis zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of medische
gebreken welke door het konijn(en) wordt veroorzaakt of ontstaan vanaf heden.
*Als het betreffende konijn teruggebracht wordt vanwege een mislukte koppeling dan kunnen wij een
ander konijn aanbieden en als u geen ander konijn wil dan geven we de helft van de adoptiekosten retour.
*Als u niet meer in staat bent om voor het konijn te zorgen dan brengt u deze terug naar de opvang.
*Wij raden u met klem aan de konijnen weer te laten vaccineren als deze verlopen is zoals aangegeven in het 
paspoort. En wel voor myxomatose, RHD1 en RHD2
*U gaat akkoord met de adoptiekosten van een gecastreerde ram 55,00 euro, een voedster  35,00 euro
een bestaand koppel 50,00 euro, een samengesteld koppel 80,00 euro een gesteriliseerde voedster 70,00 euro
In tweevoud getekend door nieuwe eigenaar: